Motywacja do działania

CYTATY
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
Walt Disney