Wykorzystaj potencjał

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.
Zig Ziglar