Pies kocha Ciebie

Pies jest jedyną istotą na świecie , która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie.
J. Billings